QMISK rekryterar

Qlubbmästeriet IN-sektionen Kista (QMISK) är ett gäng studenter som jobbar för att förgylla tillvaron för KTHs studenter i Kista med torsdagspubar, fester och diverse andra hyss. När vi inte är upptagna med detta eller tentaplugg leker vi med andra sektioners Qlubbmästerier, på fester eller andra aktiviteter.

För närvarande är vi 25 personer (du kan se vilka vi är på sidan "Marskalkar" till vänster). Qlubbmästerister (medlemmar i Qlubbmästeriet, QMISK) väljs in och och avgår ofta vid sommaren ungefär ett och ett halvt år senare, därför söker vi nya personer som kan ersätta de av oss som inte fortsätter eller tar examen.

QMISK söker folk på sektionen som vill få en insikt i vårt arbete och är villiga att lära sig stå bakom baren. Påpekas kan att QMISK är en helt ideell organisation understående IN-sektionen, vi får alltså varken betalt eller någon ersättning för detta arbete. Vi gör det för att det är roligt och lärorikt.

För att Ni ska kunna testa om det här är något för Er kommer vi under en tid låta folk gå med för att lära sig och se hur vi jobbar/leker. Dessa Glenn räknas som medlemmar under sin praktik, följer oss på fester till andra sektioner och har allmänt kul. Glenn får självklart följa med på aktiviteter där annars bara qlubbmästerister/marskalkar får vara med på.

Varje Glenn kommer ha en personlig "förälder", en kontaktperson inom QMISK, och följer denne i dennes schema efter möjlighet. Glenn-perioden pågår i några månader och följs sedan av inval, vilket är då vi väljer de Glenn som kommer att bli marskalkar i Qmisk.

Några saker du som Glenn kan se fram emot:

  • Lära dig blanda drinkar
  • Träffa engagerade från Stockholms alla högskolor och universitet
  • Sprida glädje och anordna fester
  • Hålla ordning i sektionslokalen Kistan

Kom förbi om du har några frågor!

Intresseanmälan QMISK

Anmälan har stängt för den här gången. Den öppnar igen nästa höst (eller ev. vår).

Frågor? Vg kontakta vår QlubbMästare.