Länkar
Festliga länkar  
Qmisks pubar Qmisks torsdagspubar på Facebook. Bli medlem och få lättare koll på våra pubar!
fester.nu Stockholms klubbmästeriers festkalender
CAPS.nu En fältguide i capsens underbara värld
Quarnevalen Quarnevalens hemsida
Squvalp Squvalps hemsida
Team Sthlm Wiki för Stockholms mästerier/mästerister
Skolrelaterat  
IN-sektionen IN-sektionens hemsida
Mottagningen IN-sektionens mottagningssida
THS Tekniska Högskolans Studentkår
KTH KTHs centrala webbplats
Andra mästerier  
TMEIT TraditionsMEsterIT, vårt grannmästeri inom IN-sektionen
DISK KM DISKs Klubbmästeri, ligger också i Kista
Haninge QlubbMästeriet Haninge
Telge QlubbMästeriet Telge
LäS KM Lärarhögskolans Klubbmästeri
fkm* Fysiks Klubbmästeri
MF Medicinska Föreningen
DKM Datasektionens Klubbmästeri
SUS KM Stockholms Universitets Studentkårs klubbmästeri